Các khóa học đã đăng ký

Hoạt động Montessori

Ảnh: Hoạt động monstessori

𝐇𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢  


Giờ hoạt động Mons luôn được các be mong chờ, bởi vì: các con có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm để khám phá kiến thức về thế giới xung quanh và phát triển tiềm năng một cách tối đa để mỗi bạn nhỏ đều trở thành những tài năng, những ngôi sao lấp lánh 

Niềm vui khi đến lớp: 

✅ Là khi em được bên cô và các bạn


✅ Là khi em được chạm tay vào những giáo cụ em yêu thích


✅ Là khi em được tôn trọng, được khám phá và được là chính mình ❤️


 


Mới hơn


Danh mục tin tức

Facebook Liên hệ