Các khóa học đã đăng ký

Lợi ích

Ảnh: Hoạt động monstessori
Không gian tổng thể của Trường Mầm non Wekids được lấy cảm hứng từ các trường mầm non Quốc tế kết hợp với việc tận dụng tối đa không gian...
Chương trình mầm non Wekids được xuất phát từ quan điểm & đa trí thông minh & do tiến sĩ tâm lý học Howard Gardner...
Mỗi học sinh tại Wekids đều được giáo dục toàn diện và đặc biệt sẽ được chú trọng phát triển tối đa năng lực của từng cá nhân. Học sinh c...

Danh mục tin tức

Facebook Liên hệ