Các khóa học đã đăng ký

Chị Nguyễn Thị Út

(Phụ huynh bé Quỳnh Mai, lớp Dolphin)

Sau một thời gian con theo học tại đây, con có sự tiến bộ rõ rệt từng ngày. Khả năng ngôn ngữ và điều phối cảm xúc của con phát triển rất tốt so với các bạn cùng lứa. Con biết chia sẻ với các bạn biết chào hỏi, lễ phép với người lớn, mạnh dạn, tự tin…”


Cũ hơn Mới hơn


Danh mục tin tức

Facebook Liên hệ