Các khóa học đã đăng ký

môi trường giáo dục lý tưởng nhất

Nội dung giảng dạy
Nội dung giảng dạy
Chương trình học của trường mầm non Wekids hướng đến sự phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng, thể chất và tinh thần cho mỗi học sinh để trở thành những công dân toàn cầu tương lai. Chúng tôi sử dụng chương trình học kết hợp giữa 3 giáo trình: Chương trình song ngữ Odette, Chương trình song ngữ Jello và Chương trình Montessori.
Phương pháp giảng dạy
Phương pháp giảng dạy
Chương trình mầm non Wekids được xuất phát từ quan điểm & đa trí thông minh & do tiến sĩ tâm lý học Howard Gardner của trường đại học Havard phát triển. Theo quan điểm này, mỗi người trong chúng ta lại thông minh theo một cách khác nhau, vì vậy cần tôn trọng sự khác biệt và phát triển của mỗi cá nhân.

Đánh giá của phụ huynh

Tin tức nổi bật

Facebook Liên hệ